SP Powiat Award
12 Grudzień 2019 08:49
Zasady (Rules) - SPPA

Do dyplomu zaliczane są łączności od 01.01.1999 r.

Klasa podstawowa na pasmach KF: za przeprowadzenie łączności/nasłuchów ze 100 powiatami Polski.
Klasa podstawowa na pasmach UKF: za przeprowadzenie co najmniej 50 łączności/nasłuchów z różnymi powiatami, w co najmniej trzech okręgach SP.

Nalepki: za spełnienie wymogów na CW, PHONE lub MIXED, za 100, 150, 200, 250, 300, 325, 350 i za wszystkie powiaty w Polsce (380). W przypadku wszystkich powiatów nalepka "ALL" wydawana jest bez względu na emisję. Nalepki na UKF tak samo jak na KF.


Contacts are valid from January 1st, 1999.

The application shall include: Basic class on HF bands: contacts/reception reports with 100 Polish powiats.
The application shall include: Basic class on VHF bands: contacts/reception reports with 50 Polish powiats.

Stickers: for having fulfilled the requirements CW, Phone or Mixed, for 100, 150, 200, 250, 300, 325, 350 and all Polish powiats without regard to emission. Labels VHF issued the same as the HF